Service / support

Här hittar du svar på en rad av de frågor som vanligtvis uppstår i samband med drift av en biomassaanläggning. Om det inte löser ditt behov, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Varför ryker det svart ur skorstenen?

 • Förbränningen är inte optimal.
 • Syreprocenten kan vara för låg. Denna visas på kontrollpanelen och ska helst ligga på 8-9%.
 • Det kan vara för mycket bränsle i pannan. Kika genom skådeglaset och/eller öppna ev. för rensningsluckan.

Det kommer inget bränsle till pannan?

 • Syreprocenten kan vara för låg. Denna visas på kontrollpanelen och ska helst ligga på 8-9%.

Halmpanna:

 • Stoppa anläggningen, och undersök om det finns snöre runt axlar och/eller lager på rivarens trumma.
 • Kontrollera kontrollpanelen om amperelasten på rivaren står för lågt.

Det är rök i pannrummet?

 • Kontrollera om det är undertryck i förbränningskammaren. Framtill på pannan, där bränslet matas in med stoker sitter ett litet metallrör samt några slangar till undertrycksmätaren. Undersök rör och slangar för fri passage. Dessa kan eventuellt rensas med en sticka eller liknande.
 • Undersök dessutom cellslussens gummiflikar. Stoppa anläggningen och undersök om gummiflikarna behöver bytas på grund av slitage.
 • Vid rökbildning i pannan ska ångmotorn vara helt öppen när man startar pannan. Se på inställningsindikatorn om spjället är öppet.

Elden brinner baklänges i stokerskruven?

 • Detta kan bero på bristande undertryck i förbränningskammaren (se mer under ”Det är rök i pannrummet”)

Det pyser ut luft i sotventilerna?

 • Undersök om membranen är slitna och/eller skadade.

Kompressorn kör hela tiden?

 • Lyssna så att inte membranen runt sotventilerna inte är otäta.

Syreprocenten är svår att reglera?

 • När anläggningen står helt still, ska syremätaren visa 20,9% (atmosfärisk luft). Visar den allt mellan 0% och 20,9% vid stillastående, kan sonden vara igensotad. Ta ut sonden och rengör denna.

Pannan kan inte startas efter nedstängning?

 • Det kan saknas vatten och/eller tryck i sprinkleranläggningen. Fyll på vatten i sprinklertanken
 • Danfoss pressostat RT110 ska nollställas/återställas.

Askskruven har kört fast?

 • Det är troligtvis främmande föremål i askan, t. ex. sten. Stoppa anläggningen. Om det finns automatisk reversering av askskruven, ska du använda denna. Om inte, kontakta din elektriker, och få denna att backa skruven genom att vända strömmen.

Inte tillräckligt med klämmor på panelen?

 • Panelen är uppbyggd av dubbelklämmor och om du ser längst bak i panelen kommer två rader med klämmor att visas.

Upprivaren använder med ström än normalt?

 • Om knivarna i rivaren är för slöa bör de bytas ut eller slipas
 • Stoppa anläggningen, och undersök om det finns snöre runt axlar och/eller lager på rivarens trumma.

Hittade du inget svar på din fråga?

Vår jourtelefon är öppen dygnet runt, om olyckan skulle vara framme. Ofta kan vår tekniskt kompetenta personal felsöka och ge råd genom telefon eller e-post, om inte skickar vi ut servicepersonal. På nyare anläggningar är det till och med möjligt att få tillgång detta via fjärråtkomst, varmed vi säkerställer att din anläggning snabbt är klar att köra igen.

Kundsupport
+45 97341655