Vaarst-Fjellerad Kraftvärmeverk

Optimering av energiförsörjning till hela Vaarst

I slutet av 2016 installerade Linka en flisanläggning för Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, uppförd med automatisk krananläggning för enkel matning av pannan.

Innan etableringen av den nya biomassaanläggningen var Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk ett av de 50 dyraste fjärrvärmeverken i Danmark. När en uppgörelse vid Energiavtalet 2012 gjorde det möjligt att byta ut användningen av gas till biobränsle, valde fjärrvärmeverket att investera i en biomassaanläggning, som gör det möjligt att sänka värmepriserna betydligt i hela verkets område.

Linka valdes som totalentreprenör för lösningen till Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, som skulle uppföras från början. Härmed har Linka ansvarat för att rita och dimensionera både byggnader och själva anläggningen.

När man satte ihop den slutliga lösningen skulle det bland annat tas höjd för användning av våt träflis, vilket innebar att anläggningen ska hantera bränsle som innehåller upp till 50 % vatten.

Anläggningen

Man har uppfört en flisanläggning på 1000kW, med automatisk matning av flis med en krananläggning samt automatisk asktömning. Detta innebär att det är tal om en helautomatiserad anläggning, där fotoceller säkerställer konstant matning av bränsle. På liknande sätt transporteras askan ut från pannan, och vidare till en askcontainer som är placerad utanför byggnaden.

Etableringen av en kondenserande anläggning, där rökgasen kondenseras och renas genom påsfilter, ger mer energi och mer värme samt minskar damm.

Speciellt för anläggningen är tillägget av ett spånfilter som avlägsnar kadmium från kondensatet genom att filtrera det genom ett spånfilter. Detta är en ytterst billig och effektiv lösning som säkerställer att Vaarst-Fjellerad uppfyller gällande utsläppskrav.

Specifikationer

Kund: Vaarst-Fjellerad Kraftvärmeverk
Location: Vaarst, Danmark
Bränsletyp: Flis
Panneffekt: 1000 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2016
Vill du veta mer om detta projekt?

CO koncentration

150

mg/Nm3

CO-emissionen från anläggningen ligger betydligt under gränsvärdet på 400.

Dammpartiklar

<0,32

mg/Nm3

Rökgaserna renas genom anläggningens påsfilter, vilket ger minimalt med damm.