Tversted Kraftvärmeverk

Träpelletsanläggning – en god investering

2015 installerade Linka en träpelletsanläggning för Tversted Kraftvarmeværk. Bytet från naturgas till en biomassanläggning har redan visat sig vara en bra investering för värmeverket.

Som ett av Danmarks dyraste fjärrvärmeverk stod Tversted Kraftvarmeværk inför en stor utmaning när det gällde att erbjuda konsumenterna konkurrenskraftiga värmepriser En uppgörelse vid Energiavtalet 2012 gjorde det möjligt att byta ut användningen av gas till biobränsle.

Tversted hade vid den tiden redan installerat solvärme och träpelletsanläggningen skulle därför fungera som komplement under årets kallaste månader, så att området skulle vara välförsörjt med värme året runt.

Eftersom Tversted Kraftvarmeværk ligger i ett bostadsområde hade det i förväg bestämts att man skulle uppföra en träpelletsanläggning som är den minst platskrävande anläggningen.
För att möta önskan om att kunna byta bränsle i framtiden är anläggningen förberedd för torrflis.

Linka valdes som leverantör utifrån en seriös, professionell och välskriven offert samt rekommendationer från en tidigare anläggning som levererats till ett annat värmeverk.

Anläggningen

Linka uppförde en varmvattenanläggning på 100 kW utformad för ett maximalt drifttryck på 4 bar. I pannan har man installerat en rörlig trapprost som motverkar slaggbildning.

Pannan matas från den tillhörande pelletsgropen med en skrapenhet, inklusive sju skrapor. Härifrån förs träpelletsen fram till en sänkt tvärskruv varifrån de transporteras vidare till pannan med en skruv.

Man har utrustat anläggningen med en economizer, som drar extra värme från rökgasen, vilket ökar anläggningens verkningsgrad.

Det automatiska asksystemet transporterar askan från pannan och vidare till askcontainern. Economizern har dessutom kopplats till asksystemet, så att de större askpartiklarna fälls ut och leds till det övriga asksystemet.

Specifikationer

Kund: Tversted Kraftvärmeverk
Location: Tversted, Danmark
Bränsletyp: Träpellets
Panneffekt: 1000 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2015
Vill du veta mer om detta projekt?

CO koncentration

32

mg/Nm3

CO-emissionen från anläggningen ligger betydligt under gränsvärdet på 400.

Dammpartiklar

<0,7

mg/Nm3

Rökgaserna renas genom anläggningens påsfilter, vilket ger minimalt med damm.

Återbetalningstid

5 år

Uträkning av Tversteds rådgivare i samband med planeringen av träpelletsanläggningen.

 

”Upplevelsen har varit att man hos Linka har lyssnat på och agerat på de utmaningar som verket har demonstrerat efter uppförandet av pelletsgrav och pelletsugn.”

Georg Larsen, Styrelseordförande
Tversted Kraftvärmeverk