St. Merløse Värmeverk

Halmvärmeverk säkerställer stora besparingar och grön energi

Det nyckelfärdiga halmvärmeverket vid St. Merløse har både gett en betydande besparing av halm och medverkat till en minskning av CO2-utsläppen från verket.

St. Merløse värmeverk ligger i utkanten av Holbæk och levererar värme till cirka 400 kunder, av vilka flera storförbrukare. Fram till 1988 fick området värme från fyra oljeeldade värmeverk innan man bytte till halm. I början av 2013 fick Linka uppdraget att leverera ett nytt nyckelfärdigt halmvärmeverk, som skulle försörja hela området med driftsäker, CO2-neutral värme.

Utöver leverans av den kompletta maskinanläggningen har Linka även varit ansvarigt för att uppföra pannrummet och halmlagret på 550 m2Precis som för den tidigare anläggningen valde man återigen halm som bränsle, då detta är den billigaste värmekällan. Halm är till och med en CO2-neutral värmekälla.

St. Merløse förbrukar årligen runt 3000 ton halm, som levereras av lokala lantbrukare.

Anläggningen

Halmanläggningen i St. Merløse består av en varmvattenpanna på 4500 kW i 5-stegs utförande. Pannan är härmed utformad för ett effektivare utnyttjande av värmen, vilket medför högre verkningsgrader och en större besparing av bränsle. Pannan är dessutom utformad för ett maximalt drifttryck på 6 bar.

En halmkran säkerställer automatisk matning av bränslet, där halmbalen hämtas från lagret och levereras i en säkerhetslåda som också finns i lagret. Balen förs sedan hydrauliskt in i halmklipparen, som klipper en skiva från balen, varefter den skjuts in i pannan för förbränning.

Till anläggningen har man också levererat en ackumulatorstank på 1000 m3, som kan hålla en miljon liter vatten, och på så sätt försörja hela området under 1–2 dygn, till exempel vid service.

Det automatiska askloppet transporterar askan från pannan till en 15 m3 stor askcontainer, placerad utanför byggnaden. Dessutom har man installerat en 4500 kW oljepanna som backup.

Specifikationer

Kund: St. Merløse Värmeverk
Location: Holbæk, Danmark
Bränsletyp: Halm
Panneffekt: 4 500 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2013
Vill du veta mer om detta projekt?

Verkningsgrad upp till

93,4%

Användningen av Linkas världspatenterade förbränningsteknik säkerställer ytterst höga verkningsgrader.

Halmbesparing

10 %

Med det nya värmeverket använder St. Merløse runt 10 % mindre halm för uppvärmning av området.

Dammpartiklar

1,5
mg/Nm3

Gränsvärdet är 40 mg/Nm3.