Sønderborg Forsyning

CO2-neutral anläggning ersätter naturgaseldade verk

 

Halmeldad anläggning för CO2-neutral fjärrvärme. Sønderborg Forsyning har under 2020 driftsatt ett nytt halmeldat värmeverk och inlett processen med att stänga de sex gaseldade verken som det ersätter.

Anläggningen består av en panna på 10 MW, vilket motsvarar hela den kapacitet som Sønderborg Forsyning behöver för att kunna förse Nordborg och Havnbjerg.

Anläggningen

Verket klarar sig själv på autopilot i 72 timmar och övervakning och fjärrstyrning kan göras från Sønderborg Forsynings övervakningscentral eller medarbetarnas hem. Den har dessutom en ackumulatortank på 2 800 m3 som säkerställer värmeförsörjningen i upp till 12 timmar under inkörning, optimering och efterföljande driftsupport.

De patenterade lösningarna i anläggningen bygger på Linka Energys kunskap och internationella erfarenheter. Därför kan energin i halm av varierande typ, storlek och kvalitet utnyttjas optimalt. Efter förbränningen får lantbrukarna tillbaka askan, vilken kan utnyttjas vid gödsling av markerna.

Anläggningen har uppförts med helentreprenad från Linka Energy, och är utformad för att husera gäster från Danfoss utvecklingscenter för värmeproduktion, som uppförs på grannfastigheten. Det har därför förberetts etablering av en tunnel mellan byggnaderna.

Under de kommande åren kommer vi, Linka Energy, vara energipartner under projektet för att säkerställa en framgångsrik driftsättning och bidra till det ambitiösa ProjectZeros strategi om att reducera områdets CO2-utsläpp till noll till 2029.

Specifikationer

Kund: Sønderborg Forsyning
Location: Nordals, Danmark
Bränsletyp: Halm
Panneffekt: 10 MW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2020
Vill du veta mer om detta projekt?

CO2-reduktion

350.000
tons

Den patenterade förbränningsteknologin bidrar till en markant minskning av CO2-utsläpp.

Elförbrukning

4,61

kWh el/MWh

 

Verkningsgrad upp till

94 %

Anläggningen använder Linkas världspatenterade förbränningsteknik där uppvärmd luft tillförs under förbränningen för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. Härmed bränns de gaser som utvecklas fullständigt, vilket säkerställer en särdeles hög verkningsgrad.

 

”Hela projektet har gjorts bra. Linka har varit trevligt att prata om den optimala lösningen och hur vi hanterar olika typer av halm”

Jens Nansen Poulsen, projektledare
Sønderborg Forsyning
Play