Ryomgård Fjernvarmeværk

Pannor på 8 MW garanterar låga utsläpp och en hög verkningsgrad

 

Under 2018 var Linka totalentreprenör för ett nytt halmvärmeverk åt Ryomgård Fjernvarme på Djursland, som ska framtidssäkra områdets värmeförsörjning. 1989 var Linka totalentreprenör när fjärrvärmeverket byggde sin första biomasseanläggning – ett halmvärmeverk på 4 MW. Sedan 1989 har antalet användare ökat från 260 till 703, och idag produceras det ca 19 000 MWh värme varje år.

Under knappt 30 år har pannan bränt 119 000 ton halm och producerat ca 430 000 MWh. Idag kör anläggningen maximalt under vintrarna, på grund av den ökande mängden användare inom driftsområdet.

Enligt Jan Helbo har även det långvariga samarbetet haft en betydelse för valet av Linka som totalentreprenör.

Anläggningen

Sidan om det existerande värmeverket har det byggts en ny pannbyggnad med plats för den stora halmpannan på 8 MW. I den existerande halmladan, med kapacitet för ca 14 dagars värmeproduktion vintertid, har det monterats en ny krananläggning.

Inmatning sker med Linkas egenutvecklade inmatningssystem, halmklipparen, som kan hantera halm av varierande kvalitet. Dessutom har det en mycket lägre energiförbrukning än exempelvis en halmrivare. En skrapanläggning ger en otroligt hög flexibilitet, vilket gör det möjligt för Ryomgård att komplettera med flis vid en eventuell halmbrist.

Den optimerade styrningen säkerställer att anläggningen inte får problem att uppfylla krav, varken gällande buller, NOx - eller CO2-utsläpp. Anläggningen har dessutom ett effektivt rökgassystem, komplett med multicyklon och textilfilter, samt ett automatiskt asksystem.

Specifikationer

Kund: Ryomgård Fjärrvärmeverk
Location: Ryomgård, Danmark
Bränsletyp: Halm
Panneffekt: 8 MW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2018
Vill du veta mer om detta projekt?

Verkningsgrad upp till

93,8 %

Mätningar under en testperiod visade verkningsgrader på upp till 93,8 %

Elförbrukning per MWh

6,1

Inmatning med ett klippsystem bidrar till den låga elförbrukningen på lite över 6 kWh per MWh producerad värme.

 

 

"En bidragande orsak till att valet föll på Linka är att vårt eget "gamla"arbete har fungerat i nästan 29 år utan de stora utmaningarna."

Jan Helbo
Ryomgård Fjärrvärmeverk