Lendemarke Fjärrvärme

Stabil och hållbar värme till konsumenterna

CO2-neutral värme i radiatorerna

Med E.ON som partner har Lendemarke Fjernvarme investerat i en ny biomassaanläggning som levererar hållbar fjärrvärme till ca 350 hushåll. Den nya anläggningen från Linka Energy är 15 % effektivare än den tidigare anläggningen.

Biomassanläggningen kompletteras med ett solcellssystem som levererar ca 22 % av den värme som används i Lendemarke.

Anläggningen

Den nya anläggningen består av en 2 500 kW varmvattenpanna med uteslutande dansk-producerat träflis som bränsle. Fliset levereras i en flisgrav, varefter den matas in i pannan via ett skruvsystem. Askan som uppstår efter förbränningen används efteråt som gödselmedel. De patenterade förbränningslösningarna i anläggningen är baserade på Linka Energys kunnande och internationella erfarenhet.

En rökgaskondensor, som är ansluten till systemet, hjälper till att kyla och rengöra rökgasen innan den släpps ut ur skorstenen. Utsläppen i denna rökgas är lägre än de lagstadgade miljökrav som kommer att träda i kraft år 2025.

Anläggningen kan köras obemannad i 72 timmar, vilket är av stor betydelse för den operativa personalen. Samtidigt kan anläggningen övervakas och styras med fjärråtkomst som är uppkopplad till personalens telefoner eller datorer. Via fjärråtkomsten kan Linkas serviceavdelning ge snabbt support och vägledning till driftspersonalen.

Specifikationer

Kund: Lendemarke Fjärrvärme
Location: Lendemarke, Danmark
Bränsletyp: Flis
Panneffekt: 2.500 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2019
Vill du veta mer om detta projekt?

Dammpartiklar

8,3
mg/m3

Linka Energy hjälper fjärrvärmeverk att främja en hållbar utveckling.

CO koncentration

232
mg/m3

Linka Energy gör lokalsamhällena mer hållbara. Hos Lendemarke Fjernvarme använder man träflis för att producera CO2-neutral värme.

 

"Anledningen till att vi valde Linka var att vi kunde spara in personaltimmar, och att vi kunde få anläggningen levererad vid den tidpunkt vi ville - och att priset var bra."

Steen Thagaard, Driftschef
Lendemarke Fjärrvärme