Hjallerup Fjärrvärme

Grön värmeförsörjning med ekonomisk vinst

Hjallerup Fjernvarme installerade under hösten 2016 en halmanläggning från Linka som supplement till användningen av solvärme. Bytet till biobränsle har redan minskat fjärrvärmepriserna i området.

Med en önskan om att minska kundernas värmepriser, efterfrågade Hjallerup fjärrvärme en halmanläggning som ska vara områdets primära värmekälla under 7 av årets 12 månader, när solvärmen inte kan försörja hela området.

Anläggningens primära mål är att försörja Hjallerup och Klokkerholm med stabil och miljövänlig fjärrvärme.

Valet av leverantör föll på Linka, som kunde erbjuda en driftsäker anläggning till ett konkurrenskraftigt pris.

Hjallerup efterfrågade i inledningen en 1800 kW anläggning dimensionerad till 2300 kW. Genom dialog med Linka bestämdes det att anläggningen skulle dimensioneras till 3000 kW för att bäst säkra områdets stigande efterfrågan.

Med utgångspunkt i enkel tillgång till billig halm hade Hjallerup i förhand valt detta som bränsle. Halm ger till och med störst effekt på värmepriset.

Anläggningen kan dock ställas om till träpellets om det i framtiden blir nödvändigt med ett alternativ för halm.

Anläggningen

Den slutliga lösningen blev en varmvattenanläggning på 3000 kW med halm som primärt bränsle. Anläggningens dubbelrivare med automatisk matning via den installerade halmkranen, säkerställer en väldigt automatiserad anläggning. Dessutom har man installerat en automatisk avdragning av snören på halmbanan.

Pannan är i 5-stegs utförande och därmed anpassad för ett effektivare utnyttjande av värmen, vilket medför en högre verkningsgrad och på så sätt en större besparing av bränsle.

Halmanläggningen är utvecklad att kunna hantera växlande halmkvalitet. Den är dessutom med påsfilter som renar rökgaserna och minskar damm.

Specifikationer

Kund: Hjallerup Fjärrvärme
Location: Hjallerup, Danmark
Bränsletyp: Halm
Panneffekt: 3 000 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2016
Vill du veta mer om detta projekt?

Verkningsgrad upp till

93,17%

Anläggningen använder Linkas världspatenterade förbränningsteknik där uppvärmd luft tillförs under förbränningen för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. Härmed bränns de gaser som utvecklas fullständigt, vilket säkerställer en särdeles hög verkningsgrad.

Fjärrvärmebesparing

10%

Bytet till en biomassaanläggning från Linka har tillsammans med användningen av solvärme inneburit ett prisfall på DKK 30 per MW (budgetår 2016/2017) för fjärrvärmekunder i området.

 

”Det var viktigt för oss att få en anläggning som är framtidssäkrad, och det kunde Linka leverera. De har gett oss bra råd, när vi skulle välja anläggning, och hela teamet från Linka fungerar bra med våra medarbetare. På sikt kommer vi gärna använda värme från biomassa året runt, som supplement till vår solvärme."

Kaj Tranholm Olesen, Styrelsesordförande
Hjallerup Fjärrvärme