Aneby AMAQ

Mobiluppvärmning ger stora besparingar - för både kunder och värmeverk

Sommaren 2014 installerade Linka ett stort, mobilt värmeverk åt Aneby kommun som redan resulterat i betydligt lägre värmepriser.

Aneby är en småländsk kommun belägen ca 45 km öster om Jönköping. Här levererar Aneby AMAQ (Miljö & Vatten AB) värme till ca 250 hushåll och ett större industriområde. Innan det nya värmeverket installerades hade Aneby Sveriges högsta värmepriser. År 2016, bara två år efter installationen, hade kommunen förbättrat sin position med 85 placeringar. Tidigare levererades värmen från en privatägd anläggning. Avtalet med leverantören var ekonomiskt ofördelaktigt för AMAQ och en orsak till de höga fjärrvärmepriserna.

Efter ett besök på Mullsjö Fjärrvärme, där Linka tidigare installerat anläggningar, valde Aneby AMAQ att investera i ett nytt, mobilt värmeverk för att därigenom bli självförsörjande. Som leverantör valdes Linka som tidigare levererat liknande anläggningar och dessutom kunde erbjuda en mycket driftsäker och flexibel anläggning till ett attraktivt pris.

Avtalet mellan Aneby AMAQ och Linka undertecknades i februari 2014. Eftersom Anebys dåvarande leveransavtal inom kort skulle upphöra måste halva anläggningen vara driftklar i juni, bara fem månader senare. Linka antog denna utmaning.

Den nya anläggningen skulle ersätta en 6,3 MW panna från tidigt 1980-tal, ytterligare en 2,2 MW panna samt en oljebackup. Den viktigaste faktorn för Aneby när det gäller anläggningens utformning är flexibilitet. Och detta krav har uppfyllts fullt ut i den färdiga anläggningen.

Genom att installera fyra pannor på vardera 3 000 kW i stället för en stor panna på 12 000 kW kan leveranserna avsevärt bättre anpassas till det varierande värmebehovet i kommunen. Med flera, mindre pannor kan effekten regleras hela vägen från 300 kW och upp till 12 000 kW då alla pannor körs på full effekt.

Under årets varmaste månader kan en panna försörja hela Aneby kommun. Vintertid behövs båda flispannorna och den ena pelletspannan för att hålla invånarna varma. Den fjärde pannan används som backup för ovanligt kalla vintrar.

Anläggningen

Linka har varit totalleverantör av den mobila anläggningen som består av fyra anläggningscontainrar, två med pelletspannor och två med flispannor, samt en servicecontainer med ett litet kontor, pump och tryckhållaranläggning.

Flispannorna försörjs från en flisgrav. Flisen transporteras från en skraparanläggning via en mellanbehållare som fördelar flisen till pannorna beroende på behovet. Pelletsen förvaras i två stora pelletssilon som försörjer de två andra pannorna. Den helautomatiska anläggningen har en styrning som konstant säkerställer optimal bränslematning och därmed högsta effektivitet.

Askan matas ut automatiskt från huvudcontainrarna till speciella askcontainrar. Därmed krävs minimal driftövervakning av anläggningen.

Genom att använda flis och träpellets i kombination uppnås en hög bränsleflexibilitet. Det ger Aneby möjlighet att växla mellan bränsletyperna allt efter priser och utbud och därmed uppnå lägsta kostnader och högsta leveranssäkerhet.

Specifikationer

Kund: Aneby AMAQ
Location: Aneby, Sverige
Bränsletyp: Flis och träpellets
Panneffekt: 12 000 kW (4 x 3 000 kW)
Anläggningstyp: Mobil anläggning
Energityp: Fjärrvärme
År: 2014
Vill du veta mer om detta projekt?

Verkningsgrad upp till

91,9%

Enligt tester av växtens två kakel, gjorda av DGE Mark and Miljö AB i mars 2015.

Fjärrvärmebesparing

8%

Fjärrvärmebesparingarna för en villa med en årlig förbrukning på 20 MWh, är SEK 1.600 per år, motsvarande cirka 8%.

 

”Samarbetet med Linka har genom hela projektet fungerat mycket bra med ett givande och tagande. Min bild är att vi haft, och har, en bra förståelse oss emellan.”

Björn Stendal, VD
Aneby Miljö & Vatten AB