Yester Farm Dairies

Hållbar ånga till skotskt mejeri

2017 installerade vår brittiske partner, Manco Energy, en ny ånganläggning på ett mejeri i Skottland. Mejeriet kan nu producera ånga från CO2-neutral biomassa.

Yester Farm Dairies är ett familjeägt mejeri med bas utanför Edinburgh. Här produceras olika mjölkprodukter, främst ost och mjölk. Verksamheten har 27 anställda och omsätter cirka 37 miljoner kronor.

På grund av ett ökat behov av ånga till produktionen valde mejeriet att investera i en ny pannanläggning. Den nya ånganläggningen ersätter två gamla olje-/gaspannor.

Då den nya pannanläggningen placerats i en existerande lada, var det nödvändigt att dimensionera anläggningen efter detta utrymme.

Yester Farm förbränner både flis och granulerade biopellets. På så sätt kan man byta bränsle beroende på tillgänglighet och pris, vilket försäkrar en hög bränsleflexibilitet och god driftsekonomi.

Anläggningen

Linka levererade den kompletta ånganläggningen på 1000 kW, utformad till ett drifttryck på 12 bar. Pannan kan producera 1,5 ton ånga i timman.

Pannan är utformad att bränna flis och annat granulerat biobränsle. Bränslet förvaras på ett 30 m2 walking floor system, med fem skrapor som skjuter flisen till en nedsänkt skruv. Härifrån transporteras det vidare till pannan med skruvar.

Genom installerad economizer utnyttjas ytterligare värme från rökgasen, vilket ökar anläggningens verkningsgrad.

Ett automatiskt asksystem transporterar askan från pannan och vidare till en askcontainer, som står utanför byggnaden. Den installerade PLC-styrningen övervakar anläggningen hela tiden, och säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, för att få maximal effekt från pannan.

Specifikationer

Kund: Yester Farm Dairies
Location: Gifford, Skottland
Bränsletyp: Flis och granulerade biopiller
Panneffekt: 1000 kW
Anläggningstyp: Ånganläggning
Energityp: Processvärme
År: 2017
Vill du veta mer om detta projekt?

Ångproduktion

1,5 t/h

Ångproduktionen på 1,5 t/h, används i produktionen för att pastörisera mjölken.

 

”Den nya ånganläggningen för biomassa hjälper oss att bli mer hållbara, då vi producerar värmen för att pastörisera vår mjölk från förnybara källor.”

Yester Farm Dairies