Tine Meieriet Elnesvågen

Byte till biomassa reducerar CO2-utsläppen och säkerställer hög effektivitet

Linka Energy har tillsammans med vår norska återförsäljare, Bioenergy, installerat en ånganläggning på 3 000 kW, som levererar ånga till TINES avdelning i Elnesvågen i centrala Norge. Mejeriet har sedan dess minskat utsläppen av CO2 med cirka 4180 ton om året.

TINE är Norges främsta leverantör av mejeriprodukter, med över 30 lokala mejerier över hela Norge. Ett av dessa mejerier har sin verksamhet i Elnesvågen i centrala Norge. Här produceras cirka 8600 ton Jarlsberg® och mesost från cirka 72 miljoner liter mjölk varje år. Mejeriet har ett stort behov av värmeenergi i sin process för att kunna producera detta.

Koncernen TINE har satt målet att reducera utsläppen av drivhusgaser med 30% innan 2002, bland annat genom att ersätta användningen av naturgas och fossila bränslen med förnybar energi. Den nya biomassaanläggningen i Elnesvågen är ett steg för att nå detta mål.

Mejeriet använder ånga till uppvärmning i processen. Tidigare brände man gas eller använde ström för att producera erforderlig ånga. Genom att installera en ånganläggning från Linka, kan mejeriet istället använda flis till detta och på så sätt minska sitt CO2-utsläpp markant.

Valet av biobränsle föll på flis, bland annat för att detta är betydligt billigare än träpellets. Kostnaden för att elda med flis motsvarar den mot att elda med naturgas, som är en relativt billig energikälla i Norge, men där användningen av flis är långt bättre för miljön.

Linka har stått för dimensioneringen och uppförandet av den kompletta maskinanläggningen till Bioenergys värmeverk vid mejeriet i Elnesvågen. Bioenergy äger och driver biomassaanläggningen, som försörjer mejeriet med tillräckligt mycket värme för att täcka behovet för både process och lokaler

Mejeriet Elnesvågen har varje år behov av omkring 14 miljoner kWh eller 14 GWh, som ånga. I motsats tillanläggningar som endast används till uppvärmning är TINE beroende av ånga året runt, oavsett säsong eller väder.

Anläggningen

I slutet av 2015 installerade Linka Energy den 3000 kW stora ånganläggningen i Elnesvågen. Anläggningen består av Linka H-pannan, som i denna ångversion opererar med ett maximalt drifttryck på 10 bar och en maximal drifttemperatur på 176 °C.

Till anläggningen har man byggt en flislager på 400 m3, inklusive åtta skrapor varifrån flisen transporteras till pannanläggningen. Flislagret har en nedsänkt konstruktion med ett elektriskt tak så att fyllning av flis går snabbt och enkelt. Den årliga förbrukningen av flis förväntas vara runt 20 000 m3 som kommer från lokala skogsområden.

Sedan januari 2016 har mejeriet uteslutande använt flispannan, men den tidigare anläggningen med gaspenna och elpanna står fortfarande kvar som backup. Då värmen används i produktionen är det nödvändigt för mejeriet att vara säkrade om anläggningen skulle sluta fungera. Elpannan fungerar därför som uppvärmd backup, vilket betyder att denna ska kunna tas i bruk på ett ögonblick, om det skulle behövas.

Specifikationer

Kund: Tine Meieriet Elnesvågen
Location: Elnesvågen, Norge
Bränsletyp: Flis
Panneffekt: 3 000 kW
Anläggningstyp: Ånganläggning
Energityp: Processvärme
År: 2015
Vill du veta mer om detta projekt?

Reducering av CO2

4.180 t

Årlig minskning av 4 180 ton CO2-utsläpp, jämfört med att använda olja som bränsle.

Ångproduktion

4,5 t/h

Ångproduktionen i timmen, som används vid framställning av mejeriprodukter.

 

”För TINE Meieriet Elnesvågen har detta varit en ovillkorlig succé. Vi kan skylta med att vi bidrar till en betydlig minskning av CO2-utsläpp, samtidigt som vi har minskat våra kostnader.”

Svein Arne Bjørgum
Mejerichef