Textilia Långsele

Hållbar ånga till ett tvätteri som dagligen tvättar och levererar flera ton textilier

Slagelse Rørservice har i samarbete med Linka Energy installerat en biomasseanläggning på 3 MW hos det svenska tvätteriet Textilia i Långsele.

Textilia har totalt 8 tvätterier på olika platser i Sverige, varav ett av tvätterierna har en Linka Energy-anläggning. Tillsammans tvättar och levererar Textilia mer än 100 ton arbetskläder och textilier varje dag.

Tidigare hade tvätteriet i Långsele en gammal oljepanna från 1967, vilken konverterades till att kunna eldas med spånpellets. Jämfört med den tidigare anläggningen har den nya reducerat CO2-utsläppet med ca 65 %. Även andra utsläpp har reducerats i samma grad – eller mer.

Anläggningen

Den nya anläggningen består av en Linka-ångpanna på 3 MW som eldas med träpellets. Pelletsen förvaras i 3 silos, varifrån de transporterats via ett skruvsystem till pannans cellsluss och stoker. Mängden bränsle regleras automatiskt via en syremätning av anläggningens rökgas. Detta görs med en syrgassond i pannans rökgasrör. De patenterade förbränningslösningarna bygger på Linka Energys kunskap och internationella erfarenheter.

Anläggningen kräver inte mycket tid för driftsättning och underhåll, och kan köras obemannad i minst 72 timmar. Det har lett till en besparing på 15-18 % i driftskostnader, samt en heltidsanställning.

Styrningen av anläggningen har levererats av en av Linkas fasta samarbetspartners. Anläggningen kan övervakas och styras på distans via personalens smartphones, surfplattor och datorer. Fjärråtkomsten gör det enkelt för både personalen att hålla ett öga på anläggningen och för Linka Energys supportavdelning att hjälpa och vägleda personalen.

Specifikationer

Kund: Textilia
Location: Långsele, Sverige
Bränsletyp: Träpellets
Anläggningstyp: Processa ånga
Panneffekt: 3 MW
År: 2020
Vill du veta mer om detta projekt?

Ångproduktion

2,5 t/h

Ångan används till tvätt av flera ton textilier

CO koncentration

9,2 mg/MJ

CO-utsläppen från anläggningen ligger betydligt under gränsvärdet på 200 mg/MJ

 

"Vi är särskilt nöjda med känslan av säkerhet som den ger att den kommer att fungera effektivt varje dag - vad vi behöver."

Urban Johansson, Operations manager
Textilia Långsele