Nordnorska Forsvarsbygg

Grön driftsäker värme till det norska försvaret

Under de senaste fyra åren har Linka levererat fem biomassaanläggningar till det norska försvaret. Sedan 2015 har Skjold Leir försörjts med värme från biomassa, medan den senaste anläggningen i Bardufoss sattes i drift i mars 2017.

Det nordnorska Forsvarsbygg är en del av det norska försvaret, där deras främsta uppgift är underhåll och inköp av egendom till försvaret.

Två av försvarets baser, Bardufoss Rusta Leir och Skjold Leir, belägna i norra Norge, söder om Tromsö, har båda fått flisanläggningar installerade av Linka.

Anläggningen i Bardufoss är den femte och hittills största anläggningen som Linka levererat till nordnorska Forsvarsbygg. Därmed är vi leverantör av samtliga biomassaanläggningar till försvaret i Nordnorge.

Bardufoss Rusta Leir

En stor varmvattenanläggning på 4300 kW, med en biooljebackup på 12 000 kW och nödströmsgenerator, garanterar värme till den norska basen, som har en årlig förbrukning på 15 GWh. Pannanläggningen är beräknad för flis med upp till 40 % fukt. Därmed förångas stora mängder vatten under förbränningen, och pannan har därför stenbelagts invändigt..

Tillsammans med anläggningen har man byggt ett stort flislager med skrapanläggning som ger en konstant och stabil bränsletillförsel. 18 skrapor för bränslet fram till en nedsänkt tvärskruv, varifrån flisen transporteras vidare till pannan för förbränning. Årlig förbrukning på runt 22 000 m3 flis.

Den automatiska uraskningen transporterar aska från pannan till en extern askcontainer på 20 m3, vilken står utanför byggnaden.

Flisanläggningen ska bland annat värma upp flera kaserner samt administrations- och kontorsbyggnader, där alla är beroende av värmer i det kalla norr, där temperaturen kan sjunka ned under -40°C. 

Skjold Leir

I närheten av Bardufoss ligger Skjold Leir som bl. a. huserar den norska ingenjörsbataljonen. Lägret består av sex kaserner, flera sporthallar, administrationsbyggnad samt en rad andra byggnader.

För att värma upp lägren installerade Nordnorske Forsvarsbygg i början av 2015 en varmvattenanläggning från Linka på 3000 kW. Anläggningen består även av ett stort flislager med skrapaanläggning, där de 18 skraparna för fram flisen till en tvärskruv, varifrån flisen transporteras vidare till pannanläggningen.

Till anläggningen har man knutit en oljepanna på 5500 kW som backup, om den primära pannan skulle få driftsstörningar.

Specifikationer

Kund: Nordnorska Forsvarsbygg
Location: Bardufoss, Norge
Bränsletyp: Flis
Panneffekt: 4 300 & 3 000 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
År: 2017 + 2015
Vill du veta mer om detta projekt?