Nordnorske Forsvarsbygg

Mobila anläggningar värmer norska soldater

Under 2013 levererade Linka tre mobila anläggningar till det norska försvaret, vilka är placerade på tre av deras baser i norra Norge.

Linka fick uppdraget att leverera tre mobila anläggningar till det nordnorska Forsvarsbygg, som ansvarar för underhåll och inköp av egendom till det norska försvaret.

Anläggningarna levererades till tre olika baser i norra Norge i svårframkomliga områden. Därför är mobila anläggningar ideala, då det är uppförda i containrar som levereras och ställs upp av en kran på ett förberett betongfundament.

Høybuktmoen Leir

Den mobila anläggningen från Linka säkrar värme till basen, som är belägen i det nordligaste Norge på gränsen till Ryssland. Basen huserar bland annat gränskompaniet, som har till uppgift att övervaka den norsk-ryska gränsen.

Värmen kommer primärt från en biomassapanna på 300 kW, med en oljepanna på 4500 kW som backup, båda placerade i den ena av två containrar. I den andra containern finns ett flislager med skraparenhet, inklusive sex skrapare varifrån flisen transporteras till panncontainern. Bränslecontainern har en nedsänkt konstruktion, vilket säkerställer snabb och enkel fyllning av flis. 

Bodin & Trondenes Leir

De kompletta nyckelfärdiga värmeverken i Bodin och Trondenes Leir består båda av två containrar.

Pannanläggningen med en varmvattenpanna på 2500 kW samt en oljebackup är placerade i den ena av två containrar. Pannan är anpassad för flis, som är billigt biobränsle i Norge.

Bränslecontainern består av ett skraparsystem som matar flisen från lagret till en tvärnavare som transporterar flisen vidare till pannan via navare. Båda bränslecontainrarna har, precis dom den i Höybuktmoen, en nedsänkt konstruktion.

Specifikationer

Kund: Nordnorska Forsvarsbygg
Location: Norge
Bränsletyp: Flis
Panneffekt: 3 000 och 2 500 kW
Anläggningstyp: Mobila anläggningar
År: 2013
Vill du veta mer om detta projekt?