Mosegård

Hållbar uppvärmning för produktion av 1,8 miljoner kycklingar per år

Syftet med den nya halmanläggningen från Linka Energy är att förse gårdens kycklingproduktion med stabil och miljövänlig värme. I de sex stallen, som har en temperatur på mellan 34 och 24 °C, produceras det 1,8 miljoner slaktkycklingar per år.

1999 installerades den första anläggningen från Linka på gården, och efter 21 års stabil drift har den gjort sitt. Med goda erfarenheter i bagaget valdes Linka Energy även för den nya anläggningen.

Anläggningen

Den nya biomasseanläggningen är designad och anpassad efter existerande halmrivare och utrustning. Pannan är dimensionerad till att kunna driva ytterligare två stallar i framtiden. I änden av pannan monteras ett rörligt trapprost samtidigt som uppvärmd förbränningsluft tillförs enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik.

De patenterade lösningarna i anläggningen bygger på enorm kunskap och erfarenheter. Därför kan energin från halm i varierande kvalitet utnyttjas på ett optimalt sätt. Askan leds automatiskt ut i en askbehållare, och blandas därefter ut i kycklinggödsel och återanvänds som kompost.

Anläggningen har ett minimalt driftsbehov och är enkel att underhålla. Anläggningen har dessutom utformats för att underlätta rengöring och kontroll av pannan.

Anläggningen kan styras och övervakas på distans, vilket även möjliggör snabb distanshjälp från Linkas supportavdelning.

Specifikationer

Kund: Mosegård
Lokation: Hobro, Danmark
Bränsletyp: Halm
Panneffekt: 1.000 kW
År: 2020

Verkningsgrad

96 %

Genom att använda Linkas världspatenterade förbränningsteknik säkerställs en mycket hög verkningsgrad.

Framledningstemperatur (max)

110°C

En framledningstemperatur på upp till 110 °C säkerställer att värmen snabbt kan cirkuleras i stallarna.

 

"Hållbar värme är en stor fråga. Vi känner oss riktigt bra med att använda det bränsle vi har i närheten. Det är vettigt på lång sikt."

Leif Barsballe, Operations direktör
Mosegård