Lahaugmoen Næringspark

Mobil värme till norskt industriområde

I april 2017 driftsatte Linka ett stort mobilt värmeverk i ett nybyggt norskt industriområde. Områdets verksamheter och invånare är försäkrade CO2-neutral värme.

Det norska industri- och bostadsområdet, Lahaugmoen, är beläget utanför Oslo. Området är en tidigare militäranläggning med rymmer idag cirka 43 000 m2 industri samt 500 pendlarlägenheter. Området förväntas att växa till dubbla storleken under de närmaste åren.

Tillsammans med vår norska återförsäljare, Bioenergy, har Linka byggt den kompletta mobila anläggningen till Lauhaugmoen. Bioenergy äger och driver anläggningen.

Anläggningscontainern är byggd hos Linka i Danmark, inklusive panna, VVS- och rörinstallation, varefter den fraktades till Lauhaugmoen för slutlig idriftsättning. Detta säkerställer att anläggningen kommer snabbt i bruk efter ankomst till byggplatsen.

Anläggningen

Den mobila anläggningen består av en Linka H-panna på 4000 kW, avsedd att eldas med flis. Dessutom har man installerat en oljepanna på 6000 kW som backup om flispannan skulle sluta fungera.

Om man eldar med fuktig flis, med upp till 40 % vatten, måste man sätta in kakel i pannan, då det förångas mycket vatten under förbränningen.

I anläggningscontainerns förlängning har man byggt en flisgrav, där det hydrauliska taket kan hävas för att säkerställa en snabb fyllning av flis. I flisgraven har man installerat en skraparenhet med åtta skrapare, som mata bränslet till en nedsänkt tvärnavare. Härifrån transporteras det vidare till pannan med navare.

Efter förbränning transporteras askan automatiskt från pannan till en 20 m3 askcontainer, som är placerad utanför anläggningscontainern.

Till anläggningen har man även installerat PLC-styrning som kan varna om eventuella avvikelser i driften.

Specifikationer

Kund: Lahaugmoen Næringspark
Location: Skjetten, Norge
Bränsletyp: Flis
Panneffekt: 4 000 kW
Anläggningstyp: Mobil anläggning
År: 2017
Vill du veta mer om detta projekt?