Givlinggård

Hållbar uppvärmning av kycklingstall med eget halm som bränsle

På Givlinggård på östra Jylland produceras 800 000 slaktkycklingar årligen. Syftet med att investera i en ny halmanläggning från Linka Energy är att värma fyra stall och bondgården med stabil och miljövänlig energi. Stallet måste ha en temperatur på 35 grader vid starten och sänks till 20 grader I loppet av de 35 dagar som kycklingarna går där

Tidigare använde Givlinggård träpellets och olja för att värma stallet. Genom att investera i en Linka-anläggning har de fått en grönare profil och samtidigt säkrat en ekonomisk besparing, eftersom halmen från de egna fälten är betydligt billigare än både träpellets och olja.

En annan fördel med att använda egen halm är att du hjälper till att säkerställa god kvalitet. Ju bättre kvalitet, desto färre avfallsämnen och därmed längre tid mellan rengöringarna av anläggningen.

Anläggningen

Biomassanläggningen har designats och anpassats till ett nytt maskinhus som byggdes i samband med investeringen. Anläggningen består av en halmförstörare med strimlare, som drar halmen i uppåtgående riktning, vilket gör att stenar och andra främmande föremål återförs från strimlarna. Halmförstöraren styrs enligt pannans värmeförbrukning.

Askan leds via ett push -system till ett asknedfall, varefter askan transporteras ut i en askbehållare, som ligger utanför byggnaden. Därefter används askan som näring på de spannmålsfält som halmen kommer från.

Specifikationer

Kund: Givlinggård
Lokation: Uldum, Danmark
Bränsletyp: Halm
Panneffekt: 600 kW
År: 2020

Framledningstemperatur (max)

110°C

En framledningstemperatur på 110 ° C säkerställer att
värmen snabbt kan skickas runt i stallet.

 

" Lösningen valdes utifrån erfarenheter från kollegor "

Martin Jakobsen, Ägare
Givlinggård