Fugleåsen Næringspark

Mobil värmecentral ger CO2-neutral värme

Linka Energy installerade 2012 en mobil anläggning vid Fugleåsen Næringspark, som försörjer det stora området med CO2-neutral värme.

Fugleåsen är en stor industripark belägen söder om Oslo. Här ligger bl. a. ett stort transport- och logistikcenter, samt flera industriverksamheter.

För närvarande finns det bebyggelse på 75 500 m2, och på sikt förväntar man sig bebyggelse på upp emot 200 000 m2.

Anläggningscontainern är byggd hos Linka i Danmark och sedan fraktad till Fugleåsen för idriftsättning. Detta säkerställer att anläggningen kommer snabbt i bruk efter ankomst till byggplatsen.

Containerlösningen möjliggör för stor flexibilitet, då anläggningen kan flyttas eller utökas om så är nödvändigt.

2018 utökades anläggningen med ytterligare 1500 kW, genom installation av en begagnad containerlösning från Lauhaugmoen Næringspark. Tillsammans ska de två containrarna täcka områdets årliga värmebehov på ca 8 GWh.

Anläggningen

Den mobila anläggningen består av en Linka H-panna på 2000 kW, utformad för eldning av träpellets. I pannan har man installerat en rörlig trapprost förutom bättre förbränning, motverkar slaggbildning.

Till anläggningen har man installerat en träpelletssilo i glasfiber på 90 m3, varifrån träpelletsen transporteras till pannan genom en siloskruv.

Askan transporteras automatiskt från pannan till en askcontainer på 3 m3 som står utanför anläggningscontainern.

Vidare har man installerat en oljepanna på 2000 kW som fungerar som backup, till exempel under service eller tillfälliga anläggningsfel.

Specifikationer

Kund: Fugleåsen Næringspark
Location: Langhus, Norge
Bränsletyp: Träpellets
Panneffekt: 2 000 kW
Anläggningstyp: Mobil anläggning
År: 2012
Vill du veta mer om detta projekt?