Danspin: Sindi Lanka

Ånga från träpellets färgar garn i Estland

Den estländska fabriken använder ångan från en träpelletsanläggning från Linka vid färgning av garn.
Danspin är en av världens största producenter av garn till mattindustrin. På deras garnfärgeri i Estland, Sindi Lanka, används ångan från sin träpelletsanläggning i processen där garnet färgas.

Tidigare kom värmen från två gaspannor, men när det blev möjligt att få bidrag till biomassa, valde Danspin att byta till träpellets. Valet av bränsle grundades i synnerhet på den stora tillgången på träpellets i Estland.

I samband med projektet har Linka även fått i uppgift att säkerställa vattenbehandlingen. Användningen av en ångpanna ställer krav på mängden syre och kalk i vattnet för att undvika skador på pannan. På Sindi Lanka används en kombination av flod- och kommunalt vatten, och den varierande vattenkvaliteten har gjort det nödvändigt att ha någon form av vattenbehandling.

I stället för att använda silos för förvaring av träpelletsen, har man på Sindi Lanka valt en lösning med pelletsgrav och skrapanläggning. En pelletsgrav säkerställer en högre leveranssäkerhet från flera leverantörer, samt att det är möjligt att gå över till flis i framtiden.

Anläggningen

Under våren 2016 levererade Linka en ångpanna på 5 000 kW som var designad för 10 bar och en maximal ångtemperatur på 184 °C. Genom att installera en PLC-styrning säkerställdes en konstant övervakning av anläggningens drift. Med en internetanslutning går det att få åtkomst till anläggningen online, och Linka kan även erbjuda fjärrsupport.
Anläggningen är uppbyggd med ett skrapsystem på 70 m2, där 11 skrapor transporterar pelletsen till en försänkt tvärskruv. Härifrån transporteras pelletsen vidare till pannan via en skruv.

Genom att installera en economizer reduceras värmeförlusten genom att extra värme extraheras ur rökgasen. Det bidrar till en högre verkningsgrad samt uppvärmning av matarvatten.

I pannan finns en automatisk asktömning, där skruvar transporterar bort askan från pannan vidare till en askcontainer på 12 m3 som står utanför byggnaden.

Specifikationer

Kund: Danspin A/S
Location: Sindi, Estland
Bränsletyp: Träpellets
Panneffekt: 5.000 kW
Anläggningstyp: Ånganläggning
Energityp: Processvärme
År: 2016
Vill du veta mer om detta projekt?

Ångproduktion

7,5 t/h

Ångproduktion per timme som används i garnfärgningsprocessen.