Danish Agro

Uppvärmning med ekonomiska och miljömässiga besparingar

Under 2018 har danska Agro investerat i en ny biomasseldriven ånganläggning som sparar miljön massor av CO2 och bidrar till en betydande ekonomisk besparing för koncernen.

Odlargruppen på Nordfyn, som producerar foder, ville ha en ny värmeanläggning. Med ett ökat fokus på energieffektivitet, miljö och kostnader krävde företaget en biomassafabrik där egna restprodukter kunde användas som bränsle istället för att behöva driva den för förstörelse.

Före installationen av deras nya anläggning använde företaget naturgas för att driva produktionen. Med den nya anläggningen uppnås betydande besparingar och samtidigt minskar CO2-utsläppen betydligt.

Ångan från anläggningen används främst för värmebehandling av det foder som företaget producerar. Dessutom används fukten från ångan för att behålla produkternas form.

Anläggningen

Anläggningen består av en 2 000 kW Linka H-panna, konstruerad för avfyrning med spannmålsrensare. Tillsammans med pannan levereras också multicyklon, påsfilter och 20 meter skorsten. Pannan är ansluten till ett befintligt skrapsystem för tillförsel av bränsle.

Ånganläggningen på danska Agro består av en 2 000 kW panna i 3-drag design. Pannan är utformad för att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärmen i brandkanalen.

Restprodukterna från rening av råvarorna laddas in i en hall där de matas genom ett gånggolvsystem, som kontinuerligt matar pannan, där allt bränns och omvandlas till ånga. Denna ånga överförs via ett rörsystem, som är under jord, till foderanläggningen som ligger intill anläggningen.

Systemet styrs och övervakas med hjälp av den installerade PLC-kontrollen som kan nås från telefoner och datorer vilket gör det enkelt för operatörernas operativa personal.

Den automatiska askavsugaren transporterar asken från pannan till en askbehållare utanför pannbyggnaden.

Specifikationer

Kund: Danish Agro
Lokation: Skamby, Danmark
Bränsletyp: Flis och kornavfall
Panneffekt: 2.000 kW
Anläggningstyp: Processa ånga
År: 2018
Vill du veta mer om detta projekt?

Effektivitet

91,4 %

Genom att använda Linkas världspatenterade förbränningsteknik säkerställs extremt hög effektivitet.

CO2 reduktion

1.030

ton pr. år

Detta motsvarar samma mängd CO₂ som i genomsnitt 500 personbilar släpper ut under ett år.

 

"Tidigare har vi betalat för att bli av med restprodukterna, så det finns en ekonomisk fördel för oss genom att driva dem till förbränning i biobränsleanläggningen istället."

Keld Nielsen, Operations direktör
Danish Agro