Adven - Valio

Ett stort mejeri kommer att försörjas med hållbart hetvatten i framtiden

På Valio i Helsingfors har Linka i samarbete med Adven Oy installerat en mobil hetvattenanläggning på 2 MW för att leverera hetvatten till juiceproduktionen.

Valio har flera fabriker spridda över hela Finland och en av dem har valt att investera i en anläggning i Linka.
Företaget är ledande inom produktion av mejeriprodukter och är en viktig aktör på den internationella marknaden med leveranser till mer än 60 länder. Valio står för 25% av Finlands totala livsmedelsexport.

Tidigare använde juicefabriken i Helsingfors endast hetvatten från gas- och oljepannor, men med den nya biomassanläggningen ökar flexibiliteten och försörjningstryggheten.

 

Anläggningen

Den mobila hetvattenanläggningen består av en 2 MW-panna med economiser som kan leverera 3 ton hetvatten per timme. Som bränsle används träpellets, som lagras i en silo utanför containermodulerna, varifrån de transporteras in i pannan med hjälp av transportband. Silon är utrustad med vågceller som mäter hur mycket pellets som finns kvar, så att man tidigt kan påminna att beställa mer.

Mängden träpellets som transporteras till pannan regleras av belastningen. Belastningen styrs av hur mycket hetvatten som levereras till fabriken.

Anläggningens styrning har utvecklats i samarbete med Jernforsen. Driftspersonalen kan styra och övervaka anläggningen på distans via sina smartphones och datorer. Det gör det också möjligt för Linkas serviceavdelning att ge snabb vägledning och support, trots avståndet.

Specifikationer

Kund: Adven - Valio, Helsinki
Lokation: Helsinki, Finland
Bränsletyp: Träpellets
Anläggningstyp: Processa ånga
Panneffekt: 2 MW
År: 2021

Ångtryck

16 bar

Tillgänglighet

min. 98 %

Ångproduktion

upp till 3 t/h

Effektivitet

91,9 %