Spannarps Säteri

Kombinerad flis- och halmanläggning ger grön värme

Den svenska herrgården Spannarp använder värmen från sin anläggning från Linka till att värma upp kycklingstallen, utöver huvudbyggnaden och sina egendomar.

Spannarps Säteri är en svensk herrgård belägen i södra Sverige norr om Helsingborg. Här är gården verksam inom produktion av slaktkycklingar, samt lant- och skogsbruk.

Anläggningen vid Spannarp är en begagnad och renoverad anläggning, där både pannan, upprivaren och halmbanan varit i bruk tidigare. Linka har installerat en ny trapprost i pannan, ny flismataranläggning och försett anläggningen med en ny styrning för kombinerad eldning.

Möjligheten att renovera och återinstallera en begagnad panna visar den långa livslängden på Linkas anläggningar.

Den kombinerade halm- och flisanläggningen säkerställer valfrihet av bränsle och försörjningssäkerhet, till skillnad mot att bara använda en typ av bränsle.

Dessutom har Linka dimensionerat och installerat rörledningar för uppvärmning av godsets byggnader, såväl som i samband med installation av golvvärme i stallet.

Anläggningen

Varmvattenanläggningen består av en biomassapanna på 1000 kW med trapprost och inbyggd styrning med SMS-larmfunktion.

När man använder halm som bränsle används en rivare med 50 meter halmbana, varifrån halmen transporteras i ett slutet rörsystem till pannan. I den 35 m3 stora skraparenheten har man installerat tre skrapare som för flisen fram till en nedsänkt tvärnavare. Härifrån transporteras flisen vidare till pannan via navare.

Till anläggningen har man uppfört en oljepanna som backup, om biomassapannan skulle sluta fungera.

Specifikationer

Kund: Spannarps Säteri
Location: Ängellholm, Sverige
Bränsletyp: Halm och flis
Panneffekt: 1000 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
År: 2012
Vill du veta mer om detta projekt?