Slättäng Gods

CO2-neutral värme från både halm och flis

I södra Sverige har Linka installerat en kombineras flis- och halmanläggning på Slättäng Gods som försörjer godsets egendomar med värme från förnybar energi. Anläggningen ersätter omkring 150 m3 olja om året, med förnybar energi från egen produktion.

Slättäng Gods är beläget i södra Sverige, norr om Malmö.  Godset råder över 800 ha, och arbetar främst med lantbruk, energiproduktion samt uthyrning av egendom.

Anläggningen skulle installeras som ersättning för den existerande halmanläggningen som förstördes under en brand.

Anläggningen vid Slättäng är en kombinerad halm- och flisanläggning, där pannan tillförs bränsle antingen från den uppställda halmrivaren eller skraparenheten. Härmed uppnår man en hög leveranssäkerhet samt möjlighet att byta bränsle beroende av kostnader och behov.

Linka fick förutom maskinentreprenaden även uppgiften att dimensionera och installera fjärrvärmerör till godsets byggnader.

Anläggningen

Under sommaren 2015 levererade Linka en halmanläggning på 950 kW som försörjer 4000 m2 bostäder och kontorslokaler med värme, och används dessutom till torkning av korn.

De påmonterade sotventilerna skjuter luft genom pannans rökrör och rensar på så sätt dessa. Därför behöver inte rengöras manuellt mer än 1–2 gånger om året.

Anläggningen är installerad med en TWIN-rivare samt 21 meter halmbana. Den rivna halmen transporteras i en sluten halmtransportör från rivaren och vidare till cell-låset. Stokerskruven transporterar därefter halmen vidare till pannans trapprost.

Dessutom består anläggningen av en skrapanläggning, där sju horisontella skrapor matar flisen till en nedsänkt tvärskruv. Härifrån transporteras flisen vidare till pannan via skruvar.

En 3 m3 askcontainer är placerad utanför byggnaden, till vilken askan transporteras automatiskt. Den installerade PLC-styrningen säkerställer en konstant övervakning av anläggningens prestanda.

Specifikationer

Kund: Slättäng Gods
Location: Eslöv, Sverige
Bränsletyp: Halm och flis
Panneffekt: 950 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
År: 2015
Vill du veta mer om detta projekt?