Björnstorp & Svenstorps Gods

Kombinerad eldning ger massor av värme

De två svenska godsen använder kombinerad eldning med både halm och flis, och levererar den största delen av värmen till närområdet.

Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning driver de två godsen, båda belägna i södra Sverige. Tillsammans råder godsen över sex gårdar och mer än 140 hyresfastigheter samt 2400 ha lantbruk och 1900 ha skog.

Fram till 2002 använde båda godsen olja för uppvärmning av sina byggnader.

2002 levererade Linka den första anläggningen till Svenstorps Gods en halmanläggning på 1500 kW. Två år senare levererade vi ännu en halmanläggning, denna gång på 1000 kW till Björnstorps Gods.

Till båda godsen levererades anläggningar som producerar betydligt mer värme än godsen behöver. Detta beror på att båda anläggningarna även levererar fjärrvärme till närområdet. Anläggningen på Björnstorp levererar värme till Genarp, och är byns enda fjärrvärmekälla. Överskjutande värme från Svenstorps Gods levereras till Kraftringen som försörjer Lund.

Anläggningen

Under sommaren 2010 bytte Linka ut den existerande pannan på Björnstorps Gods mot en ny Linka H-panna på 4000 kW. Den använda pannan blev sedermera renoverar och såldes vidare till ett annat svenskt gods. Till den nya anläggningen har man installerat en dubbelrivare med 60 meter halmbana. På så sätt finns det plats för 50 stora halmbalar, motsvarande ungefär 27 ton halm.

Året efter konverterades anläggningen till kombinerad eldning, och man installerade en skrapanläggning med fem skrapor. Detta innebär att godset kan elda med både halm och flis, och därmed välja bränsle efter pris och leveranssäkerhet.

På Svenstorps Gods installerade man 2011 en halmanläggning på 4000 kW. Värmen härifrån används också till att torka korn. Precis som på Björnstorps har man installerat en dubbelrivare med dubbel bana, samt en automatisk avdragning av snören, som säkerställer en ytterst automatiserad anläggning.

2016 gick även Svenstorps Gods över till kombinerad eldning med både halm och flis.

Specifikationer

Kund: Björnstorp & Svenstorps Godsforvaltning
Location: Lund, Sverige
Bränsletyp: Halm och flis
Panneffekt: 3 000 & 4 000 kW
Anläggningstyp: Varmvattenanläggning
År: 2010
Vill du veta mer om detta projekt?
Play