Referenser

Här kan du se några av de över 3500 biomassaanläggningar Linka har skapat i nära samarbete över hela världen.

Värmeverk

Sønderborg Forsyning

2020 har Sønderborg Forsyning tagit ett nytt halmeldat värmeverk i bruk och initierat processen för att stänga de sex gaseldade värmeanläggningarna som den ersätter.

Lendemarke Fjärrvärme

Under 2019 har Lendemarke Fjernvarme investerat i en ny biomassanläggning som skickar hållbar fjärrvärme ut till ca. 350 hushåll.

Ryomgård Fjärrvärmeverk

År 2018 var Linka huvudentreprenör för ett nytt halmvärmeverk för Ryomgård. En ny 8 MW panna garanterar låga utsläpp och hög effektivitet.

Vaarst-Fjellerad Kraftvärmeverk

I slutet av 2016 installerade Linka en flisanläggning för Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, uppförd med automatisk krananläggning för enkel matning av pannan.

Hjallerup Fjärrvärme

Hjallerup Fjernvarme installerade under hösten 2016 en halmanläggning från Linka som supplement till användningen av solvärme. Bytet till biobränsle har redan minskat fjärrvärmepriserna i området.

Tversted Kraftvärmeverk

2015 installerade Linka en träpelletsanläggning för Tversted Kraftvarmeværk. Bytet från naturgas till en biomassanläggning har redan visat sig vara en bra investering för värmeverket.

Aneby AMAQ

Sommaren 2014 installerade Linka ett stort, mobilt värmeverk åt Aneby kommun som redan resulterat i betydligt lägre värmepriser.

St. Merløse Värmeverk

Det nyckelfärdiga halmvärmeverket vid St. Merløse har både gett en betydande besparing av halm och medverkat till en minskning av CO2-utsläppen från verket.

Gods och Lantbruk

Slättäng Gods

I södra Sverige har Linka installerat en kombineras flis- och halmanläggning på Slättäng Gods som försörjer godsets egendomar med värme från förnybar energi.

Spannarps Säteri

Den svenska herrgården Spannarp använder värmen från sin anläggning från Linka till att värma upp kycklingstallen, utöver huvudbyggnaden och sina egendomar.

Björnstorp & Svenstorps Gods

De två svenska godsen använder kombinerad eldning med både halm och flis, och levererar den största delen av värmen till närområdet.

Industri

Adven - Valio

Ett stort mejeri kommer att försörjas med hållbart hetvatten i framtiden.

Givlinggård

Hållbar uppvärmning av kycklingstall med eget halm som bränsle.

Textilia

År 2020 byggde Linka Energy en hållbar ånganläggning för en tvätt som tvättar och levererar massor av textilier dagligen.

Mosegård

År 2018 har Linka byggt en ånganläggning med biomassa som sparar miljön massor av CO₂ och bidrar till en betydande ekonomisk besparing för koncernen.

Danish Agro

År 2018 har Linka byggt en ånganläggning med biomassa som sparar miljön massor av CO₂ och bidrar till en betydande ekonomisk besparing för koncernen.

Lahaugmoen Næringspark

I april 2017 driftsatte Linka ett stort mobilt värmeverk i ett nybyggt norskt industriområde. Området är försäkrade CO2-neutral värme.

Yester Farm Dairies

2017 installerade vår brittiske partner, Manco Energy, en ny ånganläggning på ett mejeri i Skottland. Mejeriet kan nu producera ånga från CO2-neutral biomassa.

Nordnorska Forsvarsbygg

Under de senaste fyra åren har Linka levererat fem biomassaanläggningar till det norska försvaret. Sedan 2015 har Skjold Leir försörjts med värme från biomassa, medan den senaste anläggningen i Bardufoss sattes i drift i mars 2017.

Danspin: Sindi Lanka

Den estniska fabriken använder ångan från en Linka-träpelletsanläggning för att färga garn.

Tine Meieriet Elnesvågen

Linka Energy har tillsammans med vår norska återförsäljare, Bioenergy, installerat en ånganläggning på 3000 kW, som levererar ånga till TINES avdelning i Elnesvågen i centrala Norge. Mejeriet har sedan dess minskat utsläppen av CO2 med cirka 4180 ton om året.

Nordnorska Forsvarsbygg

Under 2013 levererade Linka tre mobila anläggningar till det norska försvaret, vilka är placerade på tre av deras baser i norra Norge.

Fugleåsen Næringspark

Linka Energy installerade 2012 en mobil anläggning vid Fugleåsen Næringspark, som försörjer det stora området med CO2-neutral värme.