Flisanläggning: 250 - 15 000 kW

Linkas helautomatiska flisanläggning består av en skrapenhet, som säkerställer att anläggningen konstant matas med rätt mängd flis. Anläggningen säkerställer total förbränning av flisen och verkningsgrader på upp till 96,7 procent.

Varmvattenanläggning för flis

En flisanläggning består av en skrapenhet, eller en universalcontainer, som placeras i omedelbar närhet av flislagret. Vid en skrapanläggning monteras ett antal horisontella skrapor, som ska mata in bränslet till en nedsänkt skruv i slutet av skrapsystemet. Denna skruv övervakas av en fotocell. Det vill säga, att om skruven inte har fyllts, kommer de hydrauliska cylindrarna se till att skrapenheten startar, och stoppar först när skruven återigen är fylld av flis. Härifrån förs flisen vidare i en rad lutande skruvar direkt till cellslussen, för att sedan matas in i pannans förbränningskammare.

I slutet av skraparenheten gjuts HEB-balkar ner och en plankvägg monteras över skruven. Skruven samt beslag till hydraulik ska gjutas ned på samma sätt.

Om pannan påkallar bränsle sätts inmatningsprocessen i gång. Det vill säga, att skrapenheten samt transportskruven startar. Skrapenheten kommer nu att försörja pannan med passande mängd flis för den inställda panneffekten. Flismängden kontrolleras av en syremätare, som hela tiden kontrollerar syreprocenten i röken.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Varmvattenanläggning/hetvattenanläggning
Bränsletyp: Flis
Anläggningsstorlek: 100 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 96,7 %

Linka H-pannan – till flis

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för flis och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Transport av flisen

I flislagret bredvid pannrummet, finns det hydrauliska skrapor monterat på golvet. Skraporna flyttar flisen till en tvärskruv under golvnivå. Därifrån för en diagonal transportskruv flisen vidare till pannrummet.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Lösningar

Nordnorska Forsvarsbygg

Under de senaste fyra åren har Linka levererat fem biomassaanläggningar till det norska försvaret. Sedan 2015 har Skjold Leir försörjts med värme från biomassa, medan den senaste anläggningen i Bardufoss sattes i drift i mars 2017.

Vaarst-Fjellerad Kraftvärmeverk

I slutet av 2016 installerade Linka en flisanläggning för Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk, uppförd med automatisk krananläggning för enkel matning av pannan.

Björnstorp & Svenstorps Gods

De två svenska godsen använder kombinerad eldning med både halm och flis, och levererar den största delen av värmen till närområdet.