Flisvärmeverk: 1000 - 15 000 kW

Ett flisvärmeverk kan byggas på många olika sätt, beroende av bl. a. pannstorlek och kundens behov. På mindre anläggningar byggs oftast en skrapanläggning, medan större anläggningar kan välja en fliskran som lösning. Du kan använda Linka som ren maskinleverantör eller som totalleverantör på ett turn-key-projekt.

Värmeverk för träflis

Ett flisvärmeverk kan konstrueras på olika sätt allt efter dina behov och driftskrav. Linka har som utgångspunkt två uppbyggnadsmetoder, som bl. a. är beroende av vald pannstorlek och flisens beskaffenhet.

Mindre anläggningar byggs oftast med en skrapanläggning i flislagret. Här placerar man ett antal horisontella skrapor, som ska mata bränslet till en nedsänkt tvärskruv i slutet av skrapsystemet. Skruven övervakas av en fotocell. Om denna inte är fylld, kommer de hydrauliska cylindrarna att se till att skraparenheten startar tills skruven återigen är fylld med flis. Flisen förs vidare i en snedställd skruv direkt till cellslussen och blir sedan inmatad i pannans förbränningskammare.

För stora anläggningar kan man välja att hantera flisen med kran. Här har man i flislagret en traverskran med flisklo, som tar flisen och för den till en matartratt före pannan. Tratten monteras med en hydraulcylinder som skjuter in flisen i pannan.

Både för skrapanläggningar och traverskran kan man använda två olika panntyper, som bestäms efter flisens kvalitet och specifikt vatteninnehåll. Är flisen av god kvalitet och förhållandevis torrt (max. 35 % vatten) rekommenderas Linkas standardpanna. Om flisen innehåller mer än 35 % vatten förångas stora mängder vatten under förbränningen, vilket kräver stensättning i pannan.

Produktspecifikationer

Anläggningstyp : Värmeverk
Bränsletyp: Flis
Anläggningsstorlek: 1000 - 15 000 kW
Verkningsgrad: Upp till 96,7 %

Linka H-pannan – till flis

H-pannan är en cylindrisk högeffektiv kanalrörspanna i 3-steg eller 5-steg version, avsett för förbränning av biomassa. Pannan har en slät eldkanal och vattenkyld vändkammare, och är dimensionerad att ge full förbränning och effektivt utnyttjande av strålningsvärme i rökkanalen, medan konvektionsvärmen utnyttjas så mycket som möjligt i de efterföljande rökrörssektionerna.

Framtill på pannan monteras en rörlig vatten- och luftkyld trapprost som motverkar slaggbildning. Uppvärmd förbränningsluft tillförs, dels från botten (primärluft) och dels från inmatningsändan (sekundärluft) enligt Linkas världspatenterade förbränningsteknik, för att ge korrekt turbulens i förbränningsdelen. På så sätt förbränns gaser som bildas fullständigt.

Ordentlig isolering av pannan med 100 mm glasull resulterar i minimal värmeförlust. Pannan är helsvetsad och gastät för öppna och slutna anläggningar och levereras med anslutande grenar, flänsar och motflänsar för framledning, retur- och säkerhetsluckor. En renslucka i änden av förbränningskammaren gör det enkelt att rengöra och underhålla pannan.

Som standardutförande är pannan designad för varmt vatten med ett driftstryck på 4 bar, och en maximal driftstemperatur på 110ºC. H-pannan kan även tillverkas som hetvattenpanna med en temperatur på t. ex. 160ºC, och ett anpassat tryck på exempelvis 10 bar.

En elegant exteriör med blå plastbelagda stålplattor ger Linkas H-panna en tilltalande och modern design.

Automatiserad användarvänlighet

Linka har många års erfarenhet av utveckling av den speciella och avancerade förbränningstekniken för flis och annat biobränsle, och av att utnyttja teknologin optimalt i förbränningsanläggningar med hög driftsäkerhet och användarvänlighet.

 

Du väljer samarbetet

Du kan använda Linka som du vill. Från ren leverantör av anläggningen till ett större och närmare samarbete, där vi står som totalleverantör på ett turn-key-projekt.

 

Automatisk asktömning

I botten av pannan finns en rostfri askskruv monterad, som transporterar askan till den snedställd askskruv. Denna skruv för askan vidare till en askbehållare, till exempel utanför byggnaden.

 

Automatisk rökrörsrengöring

På pannan monteras ett antal trycktankar med sotventiler för luft (sotblåsare). Dessa blåser tyckluft genom pannans rökrör och rengör därmed dessa. Detta betyder att man mycket sällan måste rengöra pannans rökrör manuellt.

El-styrning och övervakning

Styrning och övervakning av anläggningen baseras på PLC-styrning (Programmerbart styrsystem). Styrningen säkerställer en kontrollerad reglering av bränsletillförseln, så att man alltid får ut maximal effekt ur pannan. Alla börvärden kan avläsas och omprogrammeras via skärmen. Samtidigt kan syreprocenten kontinuerligt avläsas på skärmen. Dessutom finns det larmuttag på styrningen.

Det finns även möjlighet att ansluta kontrollpanelerna till internet och nå tillgång från en pc, surfplatta eller smartphone. Det gör det även möjligt för dig att få fjärrsupport från Linka vid driftsättning, underhåll och driftsstörningar.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Lösningar

Vaarst-Fjellerad Kraftvärmeverk

I slutet av 2016 installerade Linka en flisanläggning för Vaarst-Fjellerad Kraftvärmeverk, uppförd med automatisk krananläggning för enkel matning av pannan.

Nordnorska Forsvarsbygg

Under de senaste fyra åren har Linka levererat fem biomassaanläggningar till det norska försvaret. Sedan 2015 har Skjold Leir försörjts med värme från biomassa, medan den senaste anläggningen i Bardufoss sattes i drift i mars 2017.