Andra typer och storlekar

Linka kan anpassa helautomatiska biomassaanläggningar till andra bränsletyper än de traditionella, t. ex. gräsfrö, halmbriketter, majskolvar och körsbärskärnor. Du kan även få anläggningar i specialstorlekar.

Varmvattenanläggningar för andra bränsletyper

Förutom det standardbränsle som anläggningarna har fått sina namn efter – halm, flis och träpellets – är det möjligt att använda andra former av biomassa. Vi diskuterar gärna andra bränsletyper och erbjuder helt icke-bindande att genomföra ett bränsletest på den bränsletyp du har i åtanke. De sker i vår särskilda testpanna på 400 kW och för oprövade former av biomassa är testet ett krav. 

De genomförda testerna visar hur lätt bränslet är att hantera med standardutrustning, värmevärde, askutveckling och emissionsvärden med mera.

 

Exempel på andra bränsletyper

Halmanläggningar kan även användas till rapshalm, gräsfrö, tomatplantor och andra stjälkbränslen. Dessutom har man utfört tester på bl. a. rishalm och elefantgräs.  

I an flisanläggning kan andra bränsletyper vara trä- eller halmbriketter, majskolvar eller annat bränsle som har större dimension än t. ex. träpellets.  

I träpelletsanläggningar har Linka bl. a. utfört tester med kaffeskal/-sump, olivkärnor, kakaoskal, körsbärskärnor och halmpellets. Endast bränslets dimension och fuktighet avgör om det kan användas i en träpelletsanläggning.

Anläggningsstorlekar utöver standard

Linkas varmvattenanläggningar för halm, flis och träpellets spänner över ett brett spektrum av storlekar. Våra anläggningar ligger oftast mellan 100 - 10 000 kW, men det är möjligt att avvika från våra standarder, om du önskar en specialstorlek eller när det är fråga om dedicerade värmeanläggningar i större eller mindre städer. 

För specialanläggningar är det viktigt med en tät dialog om bränsle, anläggningens syfte och så vidare, så att vi kan ge råd så exakt som möjligt. Tillsammans hittar vi den rätta lösningen.

Vill du veta mer om dina möjligheter?

Våra kvalificerade medarbetare sitter redo att ge dig råd och vägleda dig till den bästa energilösningen, med utgångspunkt i dina unika behov.

Försäljningschef Sverige