Vi är experter på att guida dig till de val och lösningar som ger bäst resultat från din biomassaanläggning

Linka grundades 1978 i kölvattnet av den globala oljekrisen. Ända sedan starten har vårt fokus legat på utveckling och optimering av miljövänliga energiformer baserat på biobränsle. Idag är vi bland världens främsta specialister inom utveckling, projektering och byggnation av helautomatiska kvalitetsanläggningar till hela världen.

 

Utgångspunkt i kundens situation och behov

Linka utgår från den enskilde kundens situation och behov och erbjuder ett tätt samarbete kring biomassaanläggningar, som underleverantör, komponentleverantör eller totalentreprenör.

 

Halm, flis, träpellets - och ovanliga bränslen

Vi arbetar med anläggningsstorlekar mellan 250 - 15 000 kW – och främst med bränsletyperna halm, flis och träpellets, men också med andra mer ovanliga biobränslen.

 

Pannan är godkänd av danska Teknologisk Institut

Linka H-pannan upp till 1 000 kW är godkänd av Teknologisk Institut, se brännkammardekretet. Detta framgår även av deras officiella pannlista.

Vi ger dig råd om den bästa lösningen – efter dina unika behov

Det finns otaliga möjligheter inom biomassaanläggningar, och många faktorer att förhålla sig till när man ska välja anläggning. Hos Linka försäkrar vi dig den helt rätta anläggningstypen och -storleken genom rådgivning, som bygger på know-how och erfarenhet – och en redogörelse av dina behov.

Vår driftsfilosofi säkrar dig en god totalekonomi genom en rad tydliga fördelar:

  • Maximalt utnyttjande av bränslet
  • Hög driftsäkerhet
  • Låg energiförbrukning
  • Minimala underhållskostnader
  • Helautomatiserade anläggningar

Vår erfarenhet märks i lösningarna

Utnyttjande av biomassa är ett komplext och högteknologiskt område där små justeringar kan ge en stor skillnad. Sedan 1978 har vi byggt upp en stor kunskap och erfarenhet som gör biomassa till vår hemmaplan. Det märks på lösningarna och dina resultat.

Vi skapar energi över nationsgränser – i bra samarbete

Det står många Linka-anläggningar på många platser runt om i världen. Det har gett oss ett starkt internationellt nätverk av professionella samarbetspartners.

Biomassa är en miljömässig vinst

Vår stora erfarenhet och know-how inom förbränning av biomassa gör Linka till en av världens ledande verksamheter inom varmvatten-, hetvatten- och ånganläggningar för biomassa.

För varje biomassaanläggning Linka är med och bygger som ersättning för existerande anläggningar som eldas med fossilt bränsle är vi med och minskar utsläppen av CO2 tillsammans med kunden.

Medarbetarna är vår största styrka

Vi är idag cirka 45 duktiga medarbetare i administration, försäljning, konstruktion, projektledning, produktion, service och montering. Vi arbetar alla på ett gemensamt värdegrund:

  • Ansvar
  • Kvalitet
  • Trovärdighet
  • Flexibilitet