2021-04-19

Linka Energy har växtvärk

Den 1 april 2021 flyttade två av företagen i Linka Group ihop. Weiss ryckte upp tältpinnarna i Hadsund och flyttade in hos Linka Energy, som har adress i Lem på västra Jylland.

I nästan ett och ett halvt år har Weiss varit en del av Linkakoncernen, som består av ytterligare två företag; Linka Energy och svenska Jernforsen. I och med att Weiss har flyttat till Lem blir samarbetet och synergin större eftersom avståndet mellan medarbetarna blir kortare. "Vi är övertygade om att flytten kommer att vara en fördel för de båda företagens anställda - men också en stor fördel för våra kunder, eftersom vi lättare kan dela vår kunskap och våra erfarenheter med varandra", säger VD:n för Weiss, Kenneth Iversen.

Det finns gott om plats i fastigheten i Lem, så det kommer inte att vara något problem att hitta skrivbord till de nya kollegorna. "Vi ser fram emot att kunna utnyttja synergin och skapa ett ännu närmare samarbete", säger Thomas Gaardbo, VD för Linka Energy.


Hela världen som arbetsplats

Weiss är främst ett serviceföretag där många av de anställda arbetar ute på anläggningarna hos kunderna och därför tillbringar många timmar på vägarna. Detta innebär att det endast är de anställda på kontoret som fysiskt har flyttats till Lem. Många av dessa anställda har fått längre till jobbet, men har också fått möjlighet till fler arbetsdagar på hemmakontoret.

Servicemedarbetarnas servar anläggningar i hela Danmark - faktiskt i hela världen. Därför har den fysiska platsen ingen betydelse för dem, då de ofta kör direkt hemifrån till anläggningarna eller övernattar i närheten av anläggningarna.


Två reservdelslager slås samman till ett

I Hadsund hade Weiss ett eget reservdelslager, som nu också har flyttat till Lem. Detta innebär att lagret med komponenter och andra bitar har vuxit och därför har det varit nödvändigt att omstrukturera personalen och även lagerbyggnaderna. Det är en fördel för kunderna att reservdelarna nu är samlade, eftersom leveranstiden därmed blir kortare.Båda verksamheterna fortsätter även framåt som oberoende företag med Kenneth Iversen som VD för Weiss och Thomas Gaardbo som VD för Linka Energy.