Ägarupplysningar

Linka Energy A/S 
Nylandsvej 38 
DK-6940 Lem St.
linka@linka.dk
+45 97341655

 

Cookies

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare så att din dator kan kännas igen när du besöker webbplatsen fler än en gång. I våra cookies sparas inga personuppgifter och de kan inte heller innehålla virus.

Syftet med cookies på vår webbplats

Cookies används för att avgöra vem som besöker vår webbplats samt för demografisk och användarrelaterad statistik. Syftet med detta är att kunna anpassa innehållet på sidan och därmed förbättra den generella användarupplevelsen.

Vi använder även cookies för målinriktad annonsering samt för att registrera om det klickas på en annons.

Cookies som används på vår webbplats
  1. parts cookies:

_ga, _gat, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv

Namn: Google Analytics
Livslängd: 2 år, 10 minuter, 2 år, 10 minuter, 30 minuter, när webbläsaren stängs, 6 månader, 2 år
Beskrivning: Används till anonym trafikanalys
Läs Googles sekretesspolicy

_hjIncludedInSample

Namn: Hotjar Heatmaps
Livslängd: 365 daga
Beskrivning: Används till anonym trafikanalys 
Läs Hotjars sekretesspolicy

 

Så tar du bort eller blockerar cookies

Läs guiden här.

 

Språk:

Hemsidan har översatts av en professionell översättningsbyrå.

 

Personuppgifter

Användande av personuppgifter

Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv gett oss dessa upplysningar vid registrering, köp eller förfrågan m.m. Vanligtvis samlas det in uppgifter om namn, adress, postnummer, land, e-mail och telefonnummer.

Personuppgifter används till att genomföra den tjänst som uppgifterna samlades in för. Utöver det används uppgifterna till att få större kunskap om dig och övriga användare av webbplatsen. Denna användning kan bland annat omfatta undersökningar och analyser med syfte att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier samt för visning av innehåll och reklam som anpassas efter dina intressen och fritidssysselsättningar.

Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföringsmässiga ändamål med mindre att detta tydligt framgår i det sammanhang som du har registrerat dina personuppgifter.

Skydd av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen ska dina personliga uppgifter förvaras säkert och förtroligt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer till vilka det är begränsad tillgång, som är placerade på kontrollerade platser och våra säkerhetsrutiner kontrolleras kontinuerligt för att avgöra om våra användarupplysningar hanteras regelrätt, samt med fortsatt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet vid dataöverföring via internet. Således lämnar du dina personuppgifter på eget ansvar. Vid brott mot vår säkerhet informeras du om detta.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande allteftersom det syftet för varför de samlats in avslutas.

Dina rättigheter

I den utsträckning som personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information kring vilka personuppgifter som kan kopplas till dig. Om det visar sig att uppgifterna eller den information om dig som behandlas är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att dessa ändras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter hanteras. Du har även rätt till att när som helst återkalla ditt godkännande. Du har möjlighet att lämna in klagomål kring behandlingen av uppgifterna och information som rör dig.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part utan att du själv uttryckligen har gett ditt tillstånd till detta.

Kontakt angående personuppgifter

Om du vill ha tillgång till de uppgifter som finns registrerade om dig hos Linka, vänligen kontakta: linka@linka.dk eller telefon: +45 97341655. Stämmer ej de registrerade uppgifterna, eller om du har andra invändningar, vänligen använd samma kontakt. Du har möjlighet att få veta vilka uppgifter som är registrerade och du kan invända mot registrerade uppgifter enligt reglerna i Personuppgiftslagen.

Den snabba utvecklingen som sker med internet innebär att ändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändig. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra nuvarande riktlinjer för behandling av personuppgifter. Gör vi detta korrigerar vi datumet för ”senast uppdaterad” längst ned på sidan. Vid betydande förändringar meddelar vi dig detta genom ett synligt meddelande på vår webbplats.

 

Senast uppdaterad: 25.05.2018