Projektutveckling

Med Linka får du en innovativ partner som utvecklar och anpassar biomassaanläggningar enligt din kravspecifikation. Vår patenterade förbränningsteknik säkerställer en hög verkningsgrad och optimerar driftskostnaderna.

Vi utgår från din situation

Linka är med från starten i ditt biomassaprojekt och vi utgår från din specifika situation. Redan vid offerten gör våra avancerade 3D-ritningar det möjligt för dig att uppleva anläggningen innan den är konstruerad. Här dimensionerar vi din anläggning så det passar i de fysiska ramarna och de enskilda komponenterna sätts samman.

 

Alla våra huvudkomponenter produceras i Danmark

Sedan 1978 har vi byggt upp en stor kunskap och erfarenhet som gör biomassa till vår hemmaplan. Det märks på lösningarna och dina resultat. Alla våra huvudkomponenter produceras i Danmark och anpassas till den enskilde kundens behov. Det säkerställer lösningar av allra högsta kvalitet.

Projektledaren följer dig hela vägen

När projektet realiserar, knyts en projektledare till dig. Den blir er fasta kontaktperson genom hela processen – från produktion av komponenter till installation och driftsättning.

Då är du försäkrad kompetent rådgivning och skydd av ditt projekt – från start till slut.

 

Vi kontaktar underleverantörer

När anläggningen ska uppföras har vi löpande kontakt med underentreprenörer, så att byggnader, el- och rörinstallationer samt isoleringsarbetet lever upp till anläggningens driftbehov. Efteråt säkerställer vi självklart att du får att nödvändig dokumentation och instruktioner.