Tine Meieriet Elnesvågen

Skift til biomasse reducerer CO2 udledning og sikrer høj effektivitet

Linka Energy har sammen med vores norske forhandler, Bioenergy, installeret et 3.000 kW dampanlæg, der leverer damp til TINE’s afdeling i Elnesvågen i det centrale Norge. Mejeriet har siden reduceret udledningen af CO2 med cirka 4.180 tons om året.

TINE er Norges førende leverandør af mejeriprodukter, med over 30 lokale mejerier fordelt over hele Norge. Et af disse mejerier har hjemme i Elnesvågen i det centrale Norge. Her produceres hvert år cirka 8.600 ton Jarlsberg® og brunost, af cirka 72 millioner liter mælk. Mejeriet har et stort behov for varmeenergi i sin proces, for at kunne producere dette.

Koncernen TINE har sat sig et mål om at reducere deres udledning af drivhusgasser med 30 % inden 2020, blandt andet ved at erstatte brugen af naturgas og fossile brændstoffer med vedvarende energi. Det nye biomasseanlæg i Elnesvågen er et led i denne målsætning.

Mejeriet anvender damp til opvarmning i processen, og tidligere blev der brændt gas eller brugt strøm for at producere den nødvendige damp. Ved at installere et Linka dampanlæg kan mejeriet i stedet anvende flis til dette, og hermed reducere sit CO2 udslip markant.

Valget af biobrændsel faldt på flis, blandt andet fordi dette er betydeligt billigere end træpiller. Omkostninger til flisfyring svarer til fyring med naturgas, som er en relativ billig energikilde i Norge, hvor brugen af flis dog er langt bedre for miljøet.

Linka har stået for dimensionering og opførelse af det komplette maskinanlæg til Bioenergys varmeværk ved Meieriet Elnesvågen. Bioenergy ejer og driver biomasseanlægget, som forsyner mejeriet med varme nok til at dække behovet for både processen og lokalerne.

Meieriet Elnesvågen har hvert år behov for omkring 14 millioner kWh, eller 14 GWh, som damp. I modsætning til anlæg der udelukkende anvendes til opvarmning, er TINE afhængige af dampen året rundt, uanset sæson og vejr.

Anlægget

Linka Energy installerede i slutningen af 2015 det 3.000 kW store dampanlæg i Elnesvågen. Anlægget består af Linka H kedlen, der i denne dampversion opererer med et maksimalt driftstryk på 10 bar og en maksimal driftstemperatur på 176°C.

Til anlægget er bygget et 400 m3 flislager med skraberanlæg, inklusiv otte skrabere, hvorfra flisen transporteres til kedelanlægget. Flislageret er bygget nedsunket med et elektrisk tag, således opfyldning af flis er nemt og hurtigt. Det årlige forbrug af flis forventes at være omkring 20.000 m3, som kommer fra lokale skovområder.

Siden januar 2016 har mejeriet udelukkende brugt fliskedlen, men der er fra det tidligere anlæg fortsat opstillet en gaskedel og en elkedel som backup. Da varmen bruges i produktionen er det essentielt for mejeriet at være sikret i tilfælde af nedbrud på anlægget. Elkedlen fungerer derfor som opvarmet backup, hvilket betyder at denne vil kunne tages i drift øjeblikkeligt, hvis nødvendigt.

Specifikationer

Kunde: Tine Meieriet Elnesvågen
Lokation: Elnesvågen, Norge
Brændselstype: Flis
Størrelse: 3.000 kW
Anlægstype: Dampanlæg
Energitype: Procesvarme
Byggeår: 2015
Vil du vide mere om dette projekt?

Reducering af CO2

4.180 t

Årlig reduktion i udslip af CO2, sammenlignet med brugen af olie som brændsel.

Dampproduktion

4,5 t/h

Dampproduktion i timen, som anvendes i produktionen af mejeriprodukter.

 

"For TINE Meieriet Elnesvågen har dette været en ubetinget succes. Vi kan skilte med at vi bidrager til en betydelig reduktion af CO2 udslip, samtidig med at vi har reduceret vores omkostninger."

Svein Arne Bjørgum
Mejerichef