Industri

Hos Linka tilbyder vi biomasseanlæg til industrien, som vi tilpasser efter dine behov. Hos os er du garanteret en optimal løsning til opvarmning af bygninger samt procesindustri, hvor der skal bruges høje temperaturer eller tryk, f.eks. inden for fødevareindustri og vaskeri.

Effektiv og miljørigtig opvarmning

Opvarmning af rum og bygninger samt produktion af varmt vand er de to kategorier, der er mest afgiftsbelagte. Derfor at det vigtigt for os, at vi tilbyder dig en økonomivenlig og effektiv opvarmningsform. På den måde kan du både spare penge og CO2.

Skal du opvarme rum eller bygninger, så kan du med fordel omlægge fossile brændselsanlæg til biomasseanlæg.

Anvendelse af biomasse CO2 neutral og er fritaget for CO2-afgifter og energiafgifter. Derfor kan din virksomhed opnå store besparelser ved at konvertere jeres varmeanlæg baseret på eksempelvis afbrænding af olie og gas til afbrænding af halm, flis eller træpiller. På længere sigt sikrer din virksomhed sig således også mod stigende priser på fossil energi.

Producerer din virksomhed selv produkter, hvor affaldet kan benyttes som biobrændsel til varmeanlægget, er der rig mulighed for at opnå yderligere økonomiske fordele.

Vi laver kundetilpassede løsninger og tester gerne nye brændselstyper ud fra de affaldsprodukter, som du eller din virksomhed har - eller det brændsel der findes i nærområdet.

Optimer din energiløsning

Har din virksomhed procesanlæg eller produktionsanlæg, der kører i døgndrift og bruger meget energi, så hjælper Linka dig med at optimere din produktion gennem et biomasseanlæg.

Vi er førende specialister inden for udvikling, projektering og opførsel af fuldautomatiske kvalitetsanlæg til hele verden. Vores erfarne og kompetente team af medarbejder tilbyder en lang række ydelser, så du er sikret en optimal løsning tilpasset dine ønsker og behov.

Med et biomasseanlæg fra Linka får du en driftssikker, effektiv og miljørigtig løsning inden for industrien.

Her ses forskellige industrianlæg vi har vi har produceret og opført til vores kunder.

Halm: 250 - 5.000 kW

Linkas mobilanlæg er et komplet og nøglefærdigt varmeværk i container, med halmopriver og transportbane placeret udenfor hovedcontaineren.

Flis: 250 - 5.000 kW

Linkas mobile, nøglefærdige flisanlæg leveres i container, med tilhørerende brændselscontainer, komplet med skraberanlæg.

Træpiller: 250 - 5.000 KW

Det mobile træpilleanlæg leveres nøglefærdigt i container. Her anvendes typisk en silo til opbevaring og transport af brændslet.

Halm: 400 - 15.000 kW

Linkas halmanlæg er i denne version tilpasset til produktion af damp. Anlægget leveres med halmopriver eller -klipper, efter behov.

Flis: 400 - 15.000 kW

Linkas fuldautomatiske flisanlæg er her tilpasset til produktion af damp. Den effektive forbrænding sikrer fortsat en total udbrænding af flisen.

Træpiller: 400 - 15.000 kW

Træpilleanlægget er her tilpasset til produktion af damp, hvilket gør den særligt brugbar til procesindustri og lignende.

Andre typer og størrelser

Linka kan også tilpasse vores anlæg til andre brændselstyper end de traditionelle, f.eks. frøgræs, majskolber og kirsebærsten.

Vil du vide mere om dine muligheder?

Vores kvalificerede medarbejdere sidder klar til at rådgive og vejlede dig til den bedste energiløsning med udgangspunkt i dine unikke behov.

Claus Mikael Larsen
Projektsalg